2013. június 3., hétfő

Reagálás egy csillagos levélre

Ma reggel egy nagyon jószándékú, szeretetteljes email-t találtam a postaládámban. Igen jólesett régi, kedves barátnőm gondoskodása, ugyanakkor úgy érzem elgondolkodtató az a csel, amire ez a levél ismételten felhívja a figyelmemet. Nos egy hírlevelet oszt meg velem az illető. e hírlevél pedig egy - első ránézésre - igen pozitív dologról szól, mégpedig egy Nemzeti Imahétről, ami a magyarság felemelkedéséért szerveződik. Nagyszerű! Hiszen kicsiny hazánk, s maroknyi népünk igen sokat szenvedett a történelem során, és sajnos keservesen boldogul ma is, többek közt a - véleményem szerint - nem megfelelő politikai vezetés miatt. Ránk fér nagyon is az Úr Isten segítsége.

Csakhogy itt jön a csapda, mert - idézem - "melyen a csillagok állása alapján megjelöljük azt az órát (azaz azt a kozmikus pillanatot!), amikor hívunk mindenkit közös imára a magyar nemzet felemelkedéséért és a testvéri szeretetet erősödéséért. Ez az időszak Égi szempontból teljes mértékben támogatja az ima szeretetteljes emelő erejét számunkra, hiszen a Jupiter jelenleg a Nimród csillagai felett jár, majd az Ikrek csillagképébe lép nyáron, s így a magyarság bolygója a magyarság két kiemelt ősi csillagképeiben halad."

Én azonban úgy emlékszem, hogy a Biblia mindenféle jóslást, csillagokba vetett hitet és egyebet tilt. Sajnos még nem vagyok elég gyakorlott a Szent Írásban való keresgélésben, így csak a következő igehelyet találtam e témában:"10
Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
11
Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
12Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled."
(5Móz 18:10-12)

És mindebben az a szomorú, hogy itt - Shakespeare szavaival élve - megintcsak "becúkorozzuk magát az ördögöt". Jószándékba, segítő ima formájába csomagolva olyan dologra buzdítjuk - illetve buzdítja a nemzeti imahetet elindító illető - a gyanútlan olvasót, ami Istennek egyáltalán nem tetsző dolog. Istenhez bármikor szólhatunk, mindenkor meghallgat - függetlenül a csillagok állásától. Hogyan is befolyásolhatná az Ő figyelmét, segítségnyújtását, vígaszát élettelen teremtményeinek pillanatnyi helyzete!?
És a legszomorúbb, hogy a tiszta szívű kereső könnyen besétál ebbe a csapdába - mit sem sejtve!
Hiszen hazánkért és népünkért imádkozni jó dolog! És ez igaz is. Imádkozzunk hát bármikor és bárhol! És élvezzük a ragyogó Nap símogató sugarait és fényének gyönyörűséges játékát a lombokon! És nézzünk fel megrendülten a csillagos égre és szemléljük csodálattal a Hold változásait! De sose felejtsük el, hogy mindezek csak teremtmények, s hogy az odaadás és az imádat csakis egyedül mindezek Alkotójának jár!!! Tanácsot, segítséget ne tőlük, hanem Teremtőjüktől kérjünk!!!

Van mégegy buktató az említett hírlevélben, mégpedig egy ima - nagyon szépen megfogalmazott - szövegében. Ez a következő képen hangzik:


Szív Ima

"Boldogságos Szűz Mária, Jézus anyja!
Segíts, hogy mindig gyermeki szívem legyen,
tiszta és finom, mint a forrás!
Segíts, hogy egyszerű szívem legyen, melyet
sohase borít el a keserűség!
Segíts, hogy erős szívem legyen: tudjak
áldozatot hozni, és gyengéd szívem legyen,
mely együtt tud érezni másokkal!
Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit
kapott, és adj nemes szívet, mely senkivel
szemben sem hordoz keserűséget!
Segíts, hogy szelíd és alázatos szívű legyek:
tudjak szeretni önzetlenül, és boldog legyek,
ha adhatok!
Ámen"


Gyönyörű és valóban fontosak azok, amiket kér. De miért Máriától?????????? Drága Barátnőm - remélem elfogadtad a meghívást és olvasod e sorokat! - miért Máriától kérnénk mindezt, amikor ott van nekünk a Teremtő Atya, aki örvendezik ha kérünk tőle, különösen ilyen önzetlenül! Írjuk át az első sort: "Mindenható Mennyei Atyánk! Teremtő Istenünk!" És mindjárt a helyére kerül a dolog.


Zárásként viszont - szintén a hírlevélből - ideemelnék egy linket, ahol gyönyörűséges festett selyem sálakat láthattok, kényeztessétek kicsit a szemeteket! A háttérmagyarázat itt is kérdőjelezhető, de ha a precíz kézimunkát, a jó érzékkel összeválogatott színeket, népi kultúránk, művészetünk modern változatban való megjelenítését nézem e munkákban, akkor mindenképpen figyelemreméltóak. Szánjatok rá 2-3 percet - érdemes!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése